Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας

Το δικό μας έργο στην υπηρεσία κάθε έργου

Η ΝΑΚ Katsiberis διασφαλίζει μέσα από την ασφάλιση τεχνικών έργων και μονάδων παραγωγής ενέργειας ότι τα έργα σας καλύπτονται από οποιοδήποτε κίνδυνο (εξωγενή ή ενδογενή).

Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία κι εμπειρία δεκαετιών στον εξειδικευμένο κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων και γι’ αυτό μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστη προστασία από τους κατασκευαστικούς κινδύνους, μέσα από μία μεγάλη σειρά ασφαλιστικών επιλογών.

Στο χαρτοφυλάκιο της NAK Katsiberis, συγκαταλέγονται και μελέτες για την ασφάλιση φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών πάρκων συνολικής ισχύος 10 ΜW κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

ΓΙΑΤΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι επενδύσεις υποδομών αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο υψηλού ασφαλιστικού κινδύνου. Ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή οι τεχνικές ασφαλίσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεχνικών έργων είναι ένα ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου και καλύπτει οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά, κατά τη διάρκεια των εργασιών που ασφαλίζονται, εκτός ζημιών από αυτές που ρητά εξαιρούνται από τους γενικούς κι ειδικούς όρους του Συμβολαίου. Πρόκειται για το «στήριγμα» κάθε μεμονωμένου κατασκευαστή ή τεχνικής εταιρείας για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο.

ΓΙΑΤΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος, όπως επιτάσσουν η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η δέσμευση κρατών κι επιχειρήσεων προς την πράσινη μετάβαση.

Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις του κλάδου είναι πολλές και κυρίως, τεχνικά δύσκολες και για αυτό είναι απαραίτητη η επιλογή εξειδικευμένου συνεργάτη. Η NAK Katsiberis προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των ΑΠΕ, ενώ οι ασφαλιστικές προτάσεις της είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ NAK KATSIBERIS

“ΘΗΣΑΥΡΟΣ”
ΥΔΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΔΕΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ)

ΕΡΓΟΣΕ
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΙΟΛΙΚΟ
ΕΡΓΟ “ΚΑΦΗΡΕΑΣ”

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

(ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΣΑΠ

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

(ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΣΑΠ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

K
L
Τι περιλαμβάνουν τα ασφαλιστικά προγράμματα τεχνικών έργων;
Τα προγράμματα κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR) και Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR) που αφορούν στην ασφάλιση τεχνικών έργων καλύπτουν τις υλικές ζημίες που πιθανόν να υποστεί το ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ή συναρμολόγησής του. Εκτός από τις ζημίες περιλαμβάνονται καλύψεις αστικής και εργοδοτικής ευθύνης, αλλά και απώλειας κερδών.
K
L
Ασφάλιση μονάδων παραγωγής ενέργειας: Τι έργα καλύπτει;
Οι ασφαλιστικές λύσεις που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν τυχόν υλικές ζημίες κατά την κατασκευή ή συναρμολόγηση των έργων, αλλά και αυτές που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία των μονάδων.

Η ΝΑΚ Katsiberis αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις με στόχο να προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, με καλύψεις κατασκευής, αστικής και εργοδοτικής ευθύνης, λειτουργίας και εξασφάλισης παραγόμενου εισοδήματος.

K
L
Από τι προστατεύει η ασφάλιση τεχνικών έργων;

Όπως προαναφέραμε, αφορά στην κάλυψη κατά παντός κινδύνου εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημία που μπορεί συμβεί στο έργο από φυσικά φαινόμενα, φωτιά, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, πολιτικούς κινδύνους, κακόβουλη ενέργεια τρίτων, ανθρώπινα λάθη, ελαττωματικό σχεδιασμό. Ακόμη οι καλύψεις περιλαμβάνουν κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησής (απλής ή εκτεταμένης) του μέχρι την οριστική παραλαβή του στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου. Επιπλέον, περιλαμβάνει καλύψεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες και αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για εργατικά ατυχήματα που τυχόν συμβούν στο εργατοϋπαλληλικό ή και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.