Πώς κάνουμε τη διαφορά
για εσάς

Η NAK Katsiberis διαθέτοντας γνώση και εμπειρία άνω των 88 ετών είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης.
Εξυπηρετούμε άμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στρατηγική και στόχευση βάσει των εξατομικευμένων αναγκών κάθε εταιρείας ή οργανισμού.

Οι δικοί σας ασφαλιστικοί στόχοι
γίνονται και δικοί μας

Παράλληλα με την σταθερή ανάπτυξή μας, διατηρούμε τις αξίες και λειτουργούμε με ήθος και διαφάνεια. Οι ασφαλισμένοι μας ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ οι άνθρωποί μας παραμένουν κοντά σας με τη δέσμευση να κάνουν πράξη κάθε συμφωνία.

Η εξατομικευμένη και tailor- made προσέγγισή μας, συνδυαστικά με τη γνώση, την τεχνογνωσία και τη χρήση νέων τεχνολογιών κάνουν τη διαφορά στη NAK Katsiberis.

NAK Katsiberis: Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας, εξελισσόμαστε παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και μελετώντας διεξοδικά την αγορά. Γνωρίζουμε πώς να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τις νέες τεχνολογίες και επεκτείνουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας. Καινοτομούμε και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στον ασφαλιστικό κλάδο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΘΟΣ


ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ


ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


ΔΕΣΜΕΥΣΗ


ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η έμπειρη κι εξειδικευμένη ομάδα της NAK Katsiberis είναι άριστοι επαγγελματίες, μα πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποί μας. Με το ήθος και τη θετική διάθεση που τους χαρακτηρίζει, γνωρίζουν πως να κάνουν τη διαφορά στην ασφαλιστική αγορά και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το περιβάλλον και η κουλτούρα της NAK Katsiberis δημιουργούν τις συνθήκες για να ξεχωρίζουν: Αφενός, η αφετηρία της επιχειρηματικής μας διαδρομής που έχει διαμορφώσει έναν ανθρώπινο εργασιακό χώρο με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς κι αφετέρου, η δραστηριοποίηση σε εξειδικευμένους τομείς της ασφάλισης, η οποία προϋποθέτει τη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς αλλά κι ειδικές γνώσεις του εκάστοτε επιχειρηματικού κλάδου που εξυπηρετούμε.