Ασφάλιση Ευθύνης
Στελεχών Διοίκησης (D&O)

Προστασία έναντι πιθανών απαιτήσεων

Η ανάληψη σημαντικών θέσεων ευθύνης στο διοικητικό σχήμα μιας επιχείρησης αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στη διαδρομή κάθε στελέχους. Από την άλλη όμως εκθέτει τα ίδια τα πρόσωπα σε μία σειρά ευθυνών, από τυχόν άστοχες αποφάσεις ή ακόμη και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική λύση λοιπόν, επιτρέπει στα στελέχη διοίκησης να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, ηρεμία και συγκέντρωση στην εργασία και τους επαγγελματικούς στόχους τους. Καλύπτει τους ασφαλισμένους έναντι απαιτήσεων τρίτων, οι οποίες αφορούν την πρόκληση βλάβης στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το σύγχρονο ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διασυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, η αύξηση του πληθωρισμού, όπως και οι δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος στελεχών διοίκησης έχουν αλλάξει το επιχειρηματικό σκηνικό.

Η ασφάλιση D&O προστατεύει την επιχείρησή σας αλλά και κορυφαία στελέχη σας από πιθανές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στο πλαίσιο αυτό.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ D&O

Τα εξειδικευμένα προγράμματα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O), που παρέχονται μέσω της NAK Katsiberis είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρουν στα στελέχη των εταιρειών τη μέγιστη δυνατή προστασία από οικονομικές απώλειες.

Με τη συγκεκριμένη ασφαλιστική υπηρεσία κάθε επιχείρηση έχει τώρα τη δυνατότητα να θωρακίσει την περιουσία των στελεχών της, αλλά και τον ισολογισμό της.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D&O

K
L
Υπάρχει διαφορά μεταξύ ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και ασφάλισης D&O;

Ναι, πρόκειται για δυο διαφορετικές ασφαλιστικές λύσεις. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης παρέχει κάλυψη σε επαγγελματίες για τυχόν λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης αφορά διευθυντές και στελέχη που ασκούν διοίκηση και λαμβάνουν αποφάσεις. Ενεργοποιείται όταν εγείρονται αξιώσεις τρίτων, ως αποτέλεσμα της άσκησης των καθηκόντων τους.

K
L
Καλύπτει η ασφάλιση D&O στελέχη που έχουν αποχωρήσει;

Ναι, ένα πλήρες ασφαλιστήριο ευθύνης στελεχών διοίκησης καλύπτει και διευθυντικά στελέχη που έχουν αποχωρήσει από την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Συγκεκριμένα, καλύπτονται αιτήματα για αποζημίωση σχετικά με τις πράξεις/αποφάσεις τους κατά το διάστημα που ασκούσαν διοίκηση.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.