Βιώσιμη & Υπεύθυνη
Λειτουργία

Ως μια υπεύθυνη εταιρεία, η NAK Katsiberis αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τις αντίστοιχες ανάγκες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα βιωσιμότητας.

Υπό το πρίσμα των νέων τάσεων όπως το ESG, το Περιβάλλον, η Κοινωνική Υπευθυνότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση συνθέτουν ένα τρίπτυχο βιώσιμης δράσης (Environmental, Social, Governance). Σε αυτό ακριβώς το τρίπτυχο στηρίζει η NAK Katsiberis τη βιώσιμη λειτουργία της, με τη δέσμευση να εμπλουτίζει διαρκώς τους τρόπους συμβολής της σ’ ένα καλύτερο αύριο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από τη φύση τους οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν κλάδο υψηλού αποτυπώματος άνθρακα. Ωστόσο πάντα υπάρχουν τρόποι να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών CO2. Ακόμα και μικρές κινήσεις, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά!

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για αυτό προωθούμε ένα ευέλικτο μοντέλο συνεργασίας, που μειώνει την ανάγκη μετακινήσεων, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ακολουθούμε συστηματικά την ανακύκλωση στους χώρους μας κι επιλέγουμε μόνον προμηθευτές fsc για τις έντυπες μορφές επικοινωνίας μας. Ταυτόχρονα ενδιαφερόμαστε ενεργά για περιβαλλοντικά θέματα όπως η προστασία της βιοποικιλότητας κι και των απειλούμενων ειδών, διοργανώνοντας σχετικές δράσεις.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ & ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Υποστηρίζουμε δύο από τις πλέον αξιόλογες περιβαλλοντικές οργανώσεις που αγωνίζονται για τη διάσωση απειλούμενων ειδών της εγχώριας πανίδας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μάστιγα για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η NAK Katsiberis πρωτοστάτησε στη δημιουργία του «Συλλόγου Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας», για να συμβάλλει στην πρόληψη και την έγκαιρη καταστολή τους. Ιδρυτής και Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΑΚ Katsiberis, ενώ η Εταιρεία στηρίζει στο σύνολό της το συγκεκριμένο εγχείρημα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εποχή του ESG η Κοινωνική Υπευθυνότητα εστιάζει σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, τοπικής κι ευρύτερης, και σε κάθε ομάδα ανθρώπων, μικρότερη ή μεγαλύτερη, που αποτελεί συμμέτοχο (stakeholder) της Εταιρείας, όπως οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στη ΝΑΚ Katsiberis έχουμε καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, που εμπλουτίζεται διαρκώς για την υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου, περιλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους μας αλλά και για ευάλωτους συμπολίτες μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ως μια εταιρεία με γερά οικογενειακά θεμέλια, διαχρονικά φροντίζουμε για ένα ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον ενθάρρυνσης, σεβασμού και ίσων ευκαιριών.
Παράλληλα, επιλέγουμε να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας με δράσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ευζωία τους.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους συμβολής στο κοινωνικό σύνολο, υλοποιούμε συστηματικά προγράμματα παροχής δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης σε μέλη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ενώ οι εν λόγω δράσεις μας διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάγκη κάλυψης των πολιτών σε ανάγκη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εδώ και 90 χρόνια υπακούμε στον αυστηρότερο κανόνα, αυτόν της ηθικής. Παραμένουμε πιστοί στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, λειτουργούμε με γνώμονα τις αξίες της εντιμότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τηρούμε απαρέγκλιτα όχι μόνο το νομικό πλαίσιο αλλά και κάθε άλλο γραπτό ή άγραφο κανόνα, όπως ο κώδικας δεοντολογίας του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), του οποίου είμαστε μέλος από το 2010. Συμμετέχουμε σε δράσεις, που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση και πρεσβεύουν τις αξίες μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων, εφαρμόζοντας τα πλέον αυστηρά πρωτόκολλα και δικλείδες ασφαλείας.

ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεσμευόμαστε για τη διαφανή, ξεκάθαρη και με απόλυτη σαφήνεια ενημέρωση των πελατών μας για κάθε πτυχή των προσφερόμενων καλύψεων.