Εξειδικευμένες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η γνώση μας στην υπηρεσία σας, σε κάθε ζήτημα διαχείρισης ρίσκου

Η ΝΑΚ Katsiberis προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα ασφάλισης, για ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Στη σύγχρονη εποχή που οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από την κατάλληλη καθοδήγηση για τον περιορισμό του ρίσκου, η έμπειρη ομάδα μας συμβουλεύει για θέματα ασφαλιστικών κινδύνων και risk management.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε τομέα της ελληνικής αγοράς, εφαρμόζοντας το διεθνώς καθιερωμένο μοντέλο του συμβούλου με κατ’ αποκοπή αμοιβή.

RISK MANAGEMENT

Η διαχείριση του ρίσκου φέρνει την ανάπτυξη στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί χρειάζονται τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ενδεχόμενα ρίσκα, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές τους και να είναι σε θέση να αναπτυχθούν απρόσκοπτα.

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Η διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων και η επιχειρηματική ασφάλιση αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού.

Για τον σκοπό αυτό, στη ΝΑΚ Katsiberis:

01

Καταγράφουμε τις ασφαλιστικές ανάγκες σας

02

Προτείνουμε τις
ασφαλιστικές καλύψεις,

που είναι κατάλληλες για εσάς

03

Ορίζουμε τους
ασφαλιστικούς κινδύνους

με τη δική σας σύμφωνη γνώμη

04

Στηρίζουμε κάθε βήμα

στην επιχειρηματική πορεία σας

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.