Ασφάλιση
Πιστώσεων

Εργαλείο ανάπτυξης εκ του “ασφαλούς”

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η ασφάλιση πιστώσεων θωρακίζει την επιχείρηση από απώλειες, που προέρχονται από την αδυναμία ή άρνηση των πελατών της να εκπληρώσουν τη συμφωνία τους. Πρόκειται για μία εξειδικευμένη ασφαλιστική υπηρεσία, που σας προστατεύει από την αβεβαιότητα και την οικονομική ανασφάλεια.

Η ΝΑΚ Katsiberis αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ασφάλισης πιστώσεων με μερίδιο που ξεπερνά το 12%. Αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται και ξεχωρίζει για την εξαιρετική τεχνογνωσία και γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι μία ασφαλιστική λύση, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται οι πιστωτικοί κίνδυνοι κι ορίζονται τα πιστωτικά όρια για τους πελάτες της επιχείρησης. Έτσι σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε ένα συμβόλαιο βάσει των δικών σας αναγκών, απελευθερώνοντας τις δυνατότητες, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή σας πορεία. Εσείς ασκείτε τη δραστηριότητά σας κι εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα στην καταβολή οφειλών από κάποιον πελάτη, η ΝΑΚ Katsiberis δρα άμεσα φροντίζοντας να εισπράξετε το ποσό που σας οφείλουν βάσει της συμφωνίας και του ασφαλιστηρίου σας.

ΟΦΕΛΗ

Η ασφάλιση πιστώσεων κρίνεται ως απαραίτητη στο σημερινό ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αγορά. Τι προσφέρει η ασφάλιση πιστώσεων στις επιχειρήσεις;

01

Καλύπτει τους ασφαλισμένους της σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας των πελατών τους.

02

Αποζημιώνει με απλές διαδικασίες και σε προκαθορισμένο χρόνο.

03

Αναλύει και παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των πελατών κάθε επιχείρησης, μέσα από τη συνεχή συλλογή πληροφοριών, προειδοποιώντας για τον πιστωτικό κίνδυνο.

04

Βελτιώνει την οργάνωση του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης.

05

Ενισχύει τα επιχειρηματικά πλάνα των πελατών της, επεκτείνοντας τις πωλήσεις τους σε νέες, αξιόπιστες αγορές.

06

Βελτιώνει τις τραπεζικές κι εμπορικές σχέσεις στο σύνολό τους.

07

Καλύπτει τα νομικά έξοδα διεκδικήσεων.

08

Παρέχει ασφάλεια πιστώσεων σε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα το εξωτερικό.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ασφάλιση πιστώσεων απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση, εντός ή εκτός Ελλάδος, που έχει έντονη δραστηριότητα κι αναπτύσσεται αξιοποιώντας την ασφάλιση ως δύναμη. Η NAK Katsiberis είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία μπορεί να προσφέρει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε κλάδου, τις πλέον προηγμένες υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης ρίσκου. Προτεραιότητά μας είναι το συμφέρον και η προστασία του ασφαλισμένου, στον οποίο προσφέρουμε εξατομικευμένες, tailor- made ασφαλιστικές λύσεις.

Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε ως insurance brokers απευθύνονται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι οργανισμούς. Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τον Κλάδο του Τουρισμού, του Εμπορίου, της Κατασκευής, της Υγείας, των Τροφίμων, της Τεχνολογίας, της Ιχθυοκαλλιέργειας και της Ενέργειας εμπιστεύονται τις ολοκληρωμένες, συμβουλευτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες της NAK Katsiberis.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος ενός ασφαλιστηρίου πιστώσεων εξαρτάται από το ίδιο το συμβόλαιο και τα κριτήρια, βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι αναφερόμενες καλύψεις. Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την πλήρη κάλυψη της επιχείρησής σας με το κατάλληλο για εσάς συμβόλαιο, σε προσιτό κόστος.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

K
L
Ποια είναι η διαφορά της ασφάλισης πιστώσεων από την ασφάλιση εγγυήσεων;

Πρόκειται για δυο διαφορετικές ασφαλιστικές λύσεις, με μεγάλα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που τις επιλέγουν. Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει την επιχείρηση από απώλειες, που μπορεί να προκύψουν από την αδυναμία ενός πελάτη της να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η ασφάλιση εγγυήσεων αντίστοιχα, είναι μία τριμερής συμφωνία κατά την οποία ο ασφαλιστής εγγυάται για την τήρηση των δικών σας συμβατικών υποχρεώσεων ως επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία υπογράφει σύμβαση με τη δική σας εταιρεία κι εκδίδει τη σχετική εγγυητική επιστολή. Με την τελευταία η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταβάλει σ’ ένα τρίτο μέρος ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, εάν η δική σας επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

K
L
Η ασφάλιση πιστώσεων σε συνεργασία με τη NAK Katsiberis με καλύπτει και για διεθνείς συναλλαγές;

Η NAK Katsiberis είναι επίσημο μέλος της διεθνούς ένωσης Credea. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο δίκτυο μεσιτών ασφαλίσεων 46 μελών, με εξειδίκευση στην ασφάλεια πιστώσεων και διεθνή παρουσία, αφού παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πολυεθνικές εταιρείες με θυγατρικές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνικές που εφαρμόζουν τα μέλη της και insurance brokers, είναι οι πιο έγκυρες και σύγχρονες σε επίπεδο credit insurance, surety, trade finance credit and risk management.

Η NAK Katsiberis ξεχωρίζει για τις διεθνείς συνεργασίες της. Μάλιστα μέσω της Ένωσης μπορεί να διαπραγματευτεί προσφορές κι ασφάλιστρα με όλους τους Credit Underwriters, να διαφοροποιήσει τους όρους και να εξυπηρετήσει σε κάθε αγορά.

K
L
Μπορώ να κάνω ασφάλιση πιστώσεων όποιο και αν είναι το μέγεθος της επιχείρησής μου;

Η ασφάλιση πιστώσεων αφορά κάθε επιχείρηση, μικρομεσαία ή μεγάλη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η NAK Katsiberis αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση, και μπορεί να σας καλύψει σε διαφορετικές αγορές.

K
L
Η ασφάλιση πιστώσεων επηρεάζεται από την πιστοληπτική μου ικανότητα;

Η NAK Katsiberis εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των υφιστάμενων και νέων πελατών. Έτσι, καθορίζεται ένα πιστωτικό όριο για κάθε επιχείρηση που αποτελεί το μέγιστο ποσό για το οποίο θα αποζημιωθεί. Ο πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται μέχρι το πιστωτικό όριο, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τη φερεγγυότητα των πελατών.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.