Ασφαλιστικές Λύσεις και Υπηρεσίες

Στα 89 χρόνια της ιστορίας της, η ΝΑΚ Katsiberis είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί τις ανάγκες μιας πλειάδας εταιρικών πελατών και μεγάλων οργανισμών, αποκομίζοντας ευρύτατη εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Έτσι, σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε κλάδου, τις πλέον προηγμένες υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης ρίσκου.

Πέρα από το εύρος της γνώσης της, η ΝΑΚ Katsiberis διαθέτει ηγετική τεχνογνωσία σε μια σειρά κλάδων, όπου έχει πρωτοστατήσει, με καινοτόμες και –συχνά– αποκλειστικές λύσεις.

Προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε αγορές και τομείς, όπως:

Τομείς Δραστηριοποίησης
Τουρισμός
Κατασκευές
Ενέργεια
Υγεία
Ιχθυοκαλλιέργειες
Τεχνολογία
Τρόφιμα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PREMIUM ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ