Ασφάλιση
Διαδικτυακών Κινδύνων

Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι εξελίσσονται. Το ίδιο και η προστασία της επιχείρησής σας.

Όσο εξελίσσεται ο ψηφιακός κόσμος τόσο εξελίσσονται και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι. Έτσι οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι ευάλωτες στις ψηφιακές απειλές, από κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις συστημάτων, μέχρι τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και την καταστροφή δεδομένων από κακόβουλο λογισμικό.

Η ΝΑΚ Katsiberis δημιουργεί για εσάς ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης, που αξιολογεί, αναλύει, καταγράφει και τελικά προστατεύει από τον διαδικτυακό κίνδυνο διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική της επιχείρησής σας σ’ έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

01

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) περιπλέκει ακόμα περισσότερο τους κινδύνους του διαδικτύου, καθώς η εκούσια ή ακούσια διαρροή ευαίσθητων δεδομένων επιφέρει ιλιγγιώδη ποσά προστίμων.

02

Η Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης, ανάλυσης και, τελικά, αντιμετώπισης κρίσεων στον ψηφιακό κόσμο που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

03

Τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας μπορούν να πλήξουν σοβαρά την εταιρική φήμη, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αλλά και των συνεργατών.

04

Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την απόλυτη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα προληπτικά μέτρα, όπως η ασφάλιση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ THN CYBER INSURANCE

K
L
Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται η ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων;
Σε κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και έχει διαδικτυακή παρουσία, αλλά και δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τράπεζες, τα ασφαλιστικές εταιρείες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, τα νοσοκομεία- οι κλινικές- τα ιατρικά κέντρα, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οργανισμοί δημοσίου συμφέροντος, οι εταιρείες μεταφορών, οι εταιρείες logistics, τα online φαρμακεία.

Πρακτικά, η ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων αφορά την πλειονότητα των επιχειρήσεων.

K
L
Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο cyber insurance;

  • Δαπάνες διαχείρισης ζημιογόνων συμβάντων στα πληροφοριακά συστήματα με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων πληροφορικής και νομικών συμβούλων
  • Ζημιές σε συστήματα Η/ Υ ως αποτέλεσμα διαδικτυακού εγκλήματος
  • Απώλεια εσόδων από διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω περιστατικού παραβίασης πληροφοριακών συστημάτων
  • Απώλεια φήμης επιχείρησης
  • Αστική ευθύνη έναντι Τρίτων
  • Υποστήριξη και καταβολή λύτρων σε περιπτώσεις διαδικτυακού εκβιασμού

K
L
Τι θεωρείται κυβερνοεπίθεση;

Όσο μεταβάλλεται ο ψηφιακός χώρος λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο διευρύνεται και ο ορισμός της κυβερνοεπίθεσης. Επιχειρώντας μια οριοθέτηση, κυβερνοεπίθεση είναι οποιαδήποτε εσκεμμένη απόπειρα πρόκλησης βλάβης ή καταστροφής δικτύων υπολογιστών, υπολογιστών, ιστοσελίδων. Ταυτόχρονα, στην ίδια κατηγορία εμπίπτει η απόπειρα κλοπής, αλλαγής, καταστροφής δεδομένων, με μη εξουσιοδοτημένη είσοδο σε δίκτυα, υπολογιστές και άλλες ψηφιακές συσκευές.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.