Νέα και Ανακοινώσεις

Η ΝΑΚ Katsiberis σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών

Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη εργαλείου βελτιστοποίησης λήψης αποφάσεων στην τουριστική βιομηχανία για την επιτυχή αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και λοιπών κινδύνων

Διαβάστε Περισσότερα