Ομαδική Ασφάλιση
Προσωπικού

Επένδυση στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιχείρησής σας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού αφορά σε προγράμματα ασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας. Αυτά τα προγράμματα προσθέτουν ασφαλιστική στήριξη στους εργαζόμενους, αναδεικνύοντας παράλληλα το κύρος και την υπευθυνότητα του εργοδότη.

Στη ΝΑΚ Katsiberis, καταγράφουμε αναλυτικά τις ανάγκες και δραστηριότητες της επιχείρησης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία δεκαετιών στην επιχειρηματική ασφάλιση, για να σχεδιάσουμε τα ιδανικά πακέτα ομαδικής ασφάλισης για τους εργαζομένους σας με εκτεταμένες καλύψεις για τη ζωή και την υγεία.

ΟΦΕΛΗ

01

Ισχυροποιεί τους δεσμούς

μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης

02

Διαφοροποιεί την επιχείρηση
από τον ανταγωνισμό,

ενισχύοντας το εργοδοτικό της προφίλ

03

Επιβραβεύει τους ανθρώπους σας

μέσα από ένα πλέγμα προνομίων και παροχών

04

Αυξάνει την παραγωγικότητα

και τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντί σας

05

Παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο ανταμοιβής

πέρα από τις αυξήσεις μισθών

06

Προσφέρει ασφάλεια στους εργαζόμενους

βοηθώντας τους να προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία

Στη ΝΑΚ Katsiberis επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη σχέση καλύψεων και κόστους, με προγράμματα που ικανοποιούν απόλυτα την ανάγκη των ανθρώπων σας για πρόσθετη σιγουριά αλλά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησής σας. Οι άνθρωποί σας είναι ουσιαστικά ο καταλύτης για να κατακτήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη της εταιρείας κι εσείς οφείλετε να επενδύσετε σε αυτούς.

Για να ενισχύσετε περαιτέρω το πλαίσιο υποστήριξης των εργαζομένων σας, μπορείτε να συνδυάσετε την ομαδική ασφάλιση υγείας με την ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση.

Δείτε περισσότερα για την ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση εδώ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

K
L
Σε ποιους απευθύνεται η ομαδική ασφάλιση προσωπικού;

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση. Μπορεί ακόμη να γίνει για μέλη αθλητικών σωματείων, οργανώσεων, οργανισμών ή και σχολείων. Εσείς μάς ενημερώνετε για τις ανάγκες σας κι εμείς διαμορφώνουμε αντίστοιχα τις καλύψεις του συμβολαίου, για ένα μακροχρόνιο κι ικανοποιητικό για κάθε πλευρά, αποτέλεσμα.

K
L
Γιατί να προσφέρω ομαδική ασφάλιση στα στελέχη της επιχείρησής μου;

Για να απολαύσετε τα πολλαπλά της οφέλη, τόσο η επιχείρησή σας όσο και οι εργαζόμενοι. Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού αναπληρώνει ελλείψεις του κοινωνικού φορέα ασφάλισης, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας του προσωπικού και συντελεί στην ενίσχυση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, επιτρέπει στην επιχείρηση να επενδύσει σε κίνητρα για την προσέλκυση και διατήρηση (retention) ταλαντούχων στελεχών, να διαφοροποιηθεί έναντι του ανταγωνισμού και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά.

K
L
Τι πρέπει να χαρακτηρίζει ένα συμβόλαιο ασφάλισης προσωπικού;

Τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά είναι η ευελιξία και η διαφάνεια. Στη συνέχεια αν υπάρχουν κάποιες πιο ειδικές ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης, η NAK Katsiberis μπορεί να προχωρήσει σε tailor made προτάσεις. Ο στόχος είναι η παροχή κάλυψης υπηρεσιών υγείας, χωρίς επιβάρυνση του εργαζομένου, η δυνατότητα ασφάλισης κάποιων εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του, αλλά και το αίσθημα σιγουριάς με την κάλυψη του απρόβλεπτου.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.