Έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της ασφάλισης εγγυήσεων, από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου.

Στην έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 48 εκατομμυρίων ευρών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου προχώρησε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (εταιρεία του  Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) μέσω του ασφαλιστικού προϊόντος Ασφάλισης Εγγυήσεων – Surety Bonds. Η έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής έλαβε χώρα μέσω του νέου εγκεκριμένου ορίου πιστώσεων της INTERAMERICAN Achmea Group για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συνεργασία με την ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers .

Το κόστος κατασκευής του νέου αεροδρομίου στην περιοχή του Καστελίου που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα «Ν. Καζαντζάκης» ανέρχεται στα 480 εκατομμύρια ευρώ και θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από την ΤΕΡΝΑ Α.E. . Σημειώνεται ότι η σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι προβλέπει και τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του αεροδρομίου με τον Βόρειο και Νότιο Οδικό άξονα της Κρήτης. Στην εταιρεία παραχώρησης του έργου συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,9%), η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η ινδικών συμφερόντων GMR Airports Ltd (21,64%). Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια τριανταπέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης (06/02/2020) και συμπεριλαμβάνει την πενταετή περίοδο μελέτης-κατασκευής.

 

Εν μέσω της επικείμενης πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, οι όμιλοι  που δραστηριοποιούνται σε αμυντικούς και παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας (π.χ. ενέργεια, υποδομές), με ισχυρό και υγιές επενδυτικό πλάνο σε αποδοτικές και παραγωγικές  επενδύσεις είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και θα συμβάλλουν θετικά και πολλαπλασιαστικά στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ένας από αυτούς τους ομίλους πιστεύουμε ότι είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν εισήλθε στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2017 από την ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers σε συνεργασία με την Interamerican  Achmea Group και μέχρι σήμερα, έχει δεχτεί αιτήματα για πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα προϊόν διεθνούς βεληνεκούς, το οποίο  μάλιστα, όπως παρατηρείται παγκοσμίως, διατηρεί σημαντικά μερίδια αγοράς και αφορά στην έκδοση εγγυητικών επιστολών αποκλειστικά από Ασφαλιστικές Εταιρείες με εγγυημένα κεφάλαια που ξεπερνούν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων- Surety Bonds,  δίνει την δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης. Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης. Η Ασφάλιση Εγγυήσεων παρέχεται συνήθως σε ακάλυπτη βάση και με βασικά κριτήρια την εμπειρία και την οικονομική ευρωστία του λήπτη της ασφάλισης, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή εταιρικών ή προσωπικών εγγυήσεων και τέλος μπορεί να θεωρηθεί πιστωτική ενίσχυση, αφού το όριο του τραπεζικού δανεισμού δεν μειώνεται.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Katsiberis Insurance Brokers « Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συνεργαζόμαστε με τον  Όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.  Το προϊόν Surety Bonds αποτελεί εγγύηση και σημαντική εναλλακτική λύση χρηματοδότησης μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αυτή την περίοδο, που οι εθνικές οικονομίες πλήττονται από την αβεβαιότητα των επιπτώσεων του κορωνοϊού, αναδεικνύονται, όπως σε αυτή την περίπτωση, εναλλακτικοί τρόποι που έρχονται να διασφαλίσουν την συνέχεια και τα επενδυτικά πλάνα των επιχειρήσεων. Το ασφαλιστικό προϊόν της Ασφάλισης Εγγυήσεων δείχνει έναν καινούριο δρόμο στις επιχειρήσεις που αναζητούν, ιδιαίτερα μεσούσης αυτής της κρίσιμης συγκυρίας,  εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης που πληρούν προϋποθέσεις ευελιξίας, ταχύτητας, φερεγγυότητας, ανταγωνιστικού κόστους και βασικά ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις των αναγκών τους.»