Η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers ανακοινώνει την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, τη μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992. Η εταιρεία καλωσορίζει την ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση, ενισχύοντας τη δράση της για τη συντήρηση και φροντίδα των άγριων ζώων που φιλοξενεί. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με περιβαλλοντική ευαισθησία που συμβάλλει στο ουσιαστικό έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, σε μια περίοδο που η συμβολή όλων είναι πολύτιμη για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του.

Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι επισκέψιμες εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραμένουν κλειστές και για τους επόμενους μήνες οι πόροι θα είναι ελάχιστοι, για να καλύψουν τις ανάγκες της άγριας ζωής στο καταφύγιο. Η πανδημική κρίση έχει σημαντικό αντίκτυπο στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, καθώς λειτουργεί με τη βοήθεια ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε οικονομικό επίπεδο και τα έσοδα είναι περιορισμένα για την υλοποίηση του έργου του και την τήρηση βασικών δεσμεύσεων.

Ο Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά με τη δράση: «Η απόφαση στήριξης της περιβαλλοντικής οργάνωσης, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, αποτελεί για εμάς μια από τις πιο ουσιαστικές ενέργειες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΝΑΚ Katsiberis ενισχύει την προσπάθεια της οργάνωσης για τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και την προστασία άγριων και προστατευόμενων ζώων ή ειδών πανίδας υπό εξαφάνιση που ζουν στην Ελλάδα. Συμμετέχοντας προσωπικά στις εθελοντικές δράσεις και δραστηριότητες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, νιώθω ιδιαίτερη χαρά για αυτή τη συνεργασία και εγγυώμαι ότι στην εταιρεία μας θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης της οργάνωσης, την προστασία των δασών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου και της φύσης».