Νέα διοίκηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου

Με νέα διοίκηση προχωρά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, όπως προέκυψε από τη διεξαγωγή της εκλογής νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου στα γραφεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Πιο συγκεκριμένα, τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Μιχάλης Τζωρτζωρής, Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Φίλιππος Μυτιληναίος, Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Γιώργος Ζαφειρίου και Ηλέκτρα Αποστολοπούλου που ισοψήφησαν, Δράκου Βασιλική και Νικόλαος Κατσιμπέρης, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν η Αλίκη Βιτάλη και ο Απόστολος Ζηκούλης.

Για τις προκλήσεις του μέλλοντος στην ασφαλιστική αγορά αλλά και την κανονικότητα στην οποία επανέρχεται η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος και ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ενώ για τις δράσεις και το έργο του Συνδέσμου μίλησαν οι επικεφαλής των σχετικών Επιτροπών του Συνδέσμου.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΑΚ Katsiberis κ. Νίκος Κατσιμπέρης σημείωσε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επανεκλογή μου στη νέα διοίκηση του Συνδέσμου. Η παρουσία μου στο Δ.Σ. έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνολική εκπροσώπηση του έργου που αναπτύσσει ο ΣΕΜΑ τα τελευταία χρόνια. Ζητούμενο είναι, παραμένοντας ενωμένοι και άρα πιο ισχυροί, να ενημερώσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο του μεσίτη ασφαλίσεων τόσο μέσα από τη θεσμική μας εκπροσώπηση σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, όσο και μέσα από τη δράση μας στην ελληνική αγορά. Η ενίσχυση του ρόλου του Συνδέσμου συνεπάγεται ταυτόχρονα και την ενδυνάμωση της αξίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Μια συνθήκη, που στην Ελλάδα, εμφανίζει δυσανάλογη δραστηριότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Έλληνας ιδιώτης και η ελληνική επιχείρηση χρειάζεται να αντιληφθεί τη σημασία της πρόληψης και της αναγνώρισης του ρίσκου που ενυπάρχει σχεδόν σε κάθε μας δραστηριότητα.»

Λίγα λόγια για τον ΣΕΜΑ
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του 93 Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα. Το συλλογικό όργανο των Μεσιτών Ασφαλίσεων, επικοινωνεί με την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με φορείς του εξωτερικού για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα ο Σ.Ε.Μ.Α. παρίσταται μεταξύ άλλων σε επιτροπές της Εποπτικής Αρχής και γενικότερα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών, συμμετέχει στην Επιτροπή Τεχνικής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους διεθνείς και τοπικούς συλλόγους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την αντιμετώπιση των θεσμικών και κλαδικών προβλημάτων.