Σύμφωνα με την έρευνα της IBHS που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016, η ΝΑΚ Katsiberis μέσα στις 10 πιο κερδοφόρες μεσιτικές και πρακτορειακές επιχειρήσεις του 2015.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 300 μεσιτικά γραφεία και μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών πρακτόρων. Η συμβολή τους είναι πολυεπίπεδη καθώς για τις ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν ένα καθοριστικό παραγωγικό δίκτυο όντας ο συνδετικός τους κρίκος με την κοινωνία και σε επίπεδο πελατών παίζουν βασικό ρόλο στη σωστή κάλυψη των επιχειρήσεων, από τη συμβουλευτική τους δράση και την ανάλυση των κινδύνων μέχρι και την αποζημίωση στην έλευση κινδύνου. Οι περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται κατά βάση στην ελληνική αγορά, ωστόσο υπάρχουν και σχήματα π[ου έχουνε διευρύνει εργασίες και στο εξωτερικό όπως στην Κύπρο, την Ρουμανία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία κ.ά.