Ο ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων για τον πελάτη είναι πολλαπλός και ουσιαστικός. Είναι και πρέπει αν αποτελεί στενό συνεργάτη του επιχειρηματία.

Ο ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων για τον πελάτη είναι πολλαπλός και ουσιαστικός. Είναι και πρέπει αν αποτελεί στενό συνεργάτη του επιχειρηματία. Ο broker μελετά και γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες μιας επιχειρήσεις, προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ασφαλιστικά προγράμματα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτει τις περισσότερες -αν όχι όλες – τις περιπτώσεις επιχειρηματικών κινδύνων που ενδέχεται να πλήξουν μία εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα ασφαλίσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι ίδια για κάθε επιχείρηση, ακόμη και αν αφορούν ομοειδείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ταυτόσημους κλάδους. Αυτή ακριβώς είναι η προστιθέμενη αξία ενός broker, να αποτελεί τον ασφαλιστικό σύμβουλο του επιχειρηματία, να ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη και να προασπίζει τα ασφαλιστικά συμφέροντά του.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να καταλάβει την έννοια του ‘broker’, να μην τον θεωρεί ως έναν ενδιάμεσο και να αναζητά τη συμβουλή του για κάθε επιχειρηματικό βήμα του. Για το λόγο αυτό η επιλογή του broker δεν πρέπει και δεν μπορεί να πραγματοποιείται τυχαία ή βάσει του κριτηρίου των γνωριμιών, Ο μεσίτης ασφαλίσεων προκειμένου να αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή επιλογή για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εκάστοτε εταιρείας θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένους κανόνες βάση της αγοράς. Ειδικότερα, να έχει εξειδίκευση, να διαθέτει αντίστοιχο πελατολόγιο, οι συνεργάτες του να είναι άρτια και τεχνικά καταρτισμένοι τόσο στο σχεδιασμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όσο και στη διαχείριση και παρακολούθηση σε περίπτωση ζημίας.

Η πραγματικότητα είναι λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος – σε παγκόσμιο επίπεδο – οι επισφάλειες αποτελούν ακόμη το άλυτο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Ο κλάδος της Ασφάλισης Πιστώσεων – τα τελευταία χρόνια κυρίως – μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών. Η NAK Katsiberis Insurance Brokers έχοντας μακρά εμπειρία σε αυτό το τόσο εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν, αξιοποιώντας πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης με περιοδικές αξιολογήσεις και ολιστική απεικόνιση της αγοράς, αλλά και με χρήση δευτερογενών πηγών, με την ανάλυση οικονομικών στοιχείων, παρέχει λύσεις, καθοδηγεί, προλαμβάνει επικείμενες απειλές και προστατεύει από επερχόμενες ζημίες,  σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη. Παράλληλα, μια νέα απειλή για τις επιχειρήσεις αποτελούν οι σύγχρονοι κίνδυνοι που προέρχονται από την όλο και μεγαλύτερη έκθεση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.