Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr
Insuranceworld

Στο πλαίσιο του Insurance Conference 2014, ο Νίκος Κατσιμπέρης, Διαχειριστής της NAK Katsiberis Insurance Brokers LTD., συμμετείχε ως ομιλητής στο τρίτο πάνελ συζητήσεων του Συνεδρίου.

Στο πλαίσιο του Insurance Conference 2014, ο Νίκος Κατσιμπέρης, Διαχειριστής της NAK Katsiberis Insurance Brokers LTD., συμμετείχε ως ομιλητής στο τρίτο πάνελ συζητήσεων του Συνεδρίου, με θέμα: «Προσαρμογή, Επιβίωση και Ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον: Λειτουργία – Οργάνωση – Ασφαλιστική Ψηφιοποίηση – Νέες Τεχνολογίες.

Δείτε ολόκληρο το video της συζήτησης του συγκεκριμένου πάνελ.