Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η NAK Katsiberis Insurance Brokers αποτελεί επίσημο μέλος της διεθνής ένωσης CREDEA, με εξειδίκευση στην ασφάλεια πιστώσεων.

Η ένωση CREDEA αποτελείται από ένα ανεξάρτητο δίκτυο μεσιτών ασφαλίσεων με διεθνή παρουσία. Στόχος της είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πολυεθνικές εταιρείες που οι θυγατρικές τους βρίσκονται ανά τον κόσμο.

Όλα τα μέλη της CREDEA διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα  στις ανάγκες των πελατών τους, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς λόγω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι πιο έγκυρες και σύγχρονες σε επίπεδο credit insurance, surety, trade finance credit and risk management.

H ένωση CREDEA έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί προσφορές και ασφάλιστρα με όλους τους Credit Underwriters, καθώς επίσης και να διαφοροποιήσει τους όρους και το επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλες τις αγορές που ενδεχομένως να βρίσκονται οι θυγατρικές εταιρείες των πελατών της.

H ΝΑΚ Κatsiberis ως επιχείρηση και ως μέλος της ένωσης CREDEA, έχει την πεποίθηση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς κατέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της διεθνώς.

Όλα τα μέλη της CREDEA διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα  στις ανάγκες των πελατών τους, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς λόγω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.