Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Για αυτό είναι σημαντικό να αισθάνονται ασφαλείς. Η πρόσθετη ασφαλιστική τους στήριξη -πέραν της κοινωνικής- αποτελεί αξιόλογη παροχή που τους προσδίδει αξία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Η ΝΑΚ Katsiberis σχεδιάζει προνομιακά πακέτα ομαδικής ασφάλισης, βάσει των αναγκών και της δραστηριότητας της επιχείρησης, με εκτεταμένες καλύψεις για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων που ικανοποιούν απόλυτα την ανάγκη τους για πρόσθετη σιγουριά.

Η NAK Katsiberis διαχειρίζεται ομαδικά προγράμματα ασφαλίσεων για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς για την ανανέωση ή την ανάθεση ενός νέου ομαδικού συμβολαίου.

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι και για αυτό είναι σημαντικό να αισθάνονται ασφαλείς.