Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Στη ΝΑΚ Katsiberis, κανένα ασφαλιστικό προϊόν δεν προσφέρεται τυποποιημένο. Εξετάζουμε με προσοχή τις ανάγκες κάθε ιδιώτη πελάτη και προτείνουμε το ιδανικότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα παροχών.

Τα προγράμματα που επιλέγουμε είναι τα καλύτερα διαθέσιμα της αγοράς και προσφέρουν αυτό ακριβώς που χρειάζεται κάθε ασφαλισμένος.

Οι σύμβουλοι της ΝΑΚ Katsiberis καθοδηγούν τους πελάτες μας στην επιλογή των καλύψεων και της προστασίας που τους ταιριάζει, μέσα από μία περιεκτική λίστα κλασικών ασφαλιστικών προγραμμάτων:

  • Ασφάλιση Υγείας
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου
  • Ασφάλιση Κατοικίας και Περιεχομένου
  • Ασφάλιση Σκάφους
  • Ασφάλιση Προσωπικών ατυχημάτων
  • Ασφάλιση Ταξιδιού αναψυχής

Εξετάζουμε με προσοχή τις ανάγκες κάθε ιδιώτη πελάτη και προτείνουμε το ιδανικότερο  ασφαλιστικό πρόγραμμα παροχών.