Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Στη ΝΑΚ Katsiberis έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας πάνω σε εξειδικευμένους ασφαλιστικούς κλάδους και να εισάγουμε συνεχώς νέα προϊόντα. Η πρόσβασή μας σε προηγμένες πρακτικές του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για δημιουργία tailor made προγραμμάτων, επιτρέπουν την ανάληψη κάθε ασφαλιστικού κινδύνου, με όποιες ιδιαιτερότητες κι αν το χαρακτηρίζουν.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις στο πρόσωπο της εταιρίας μας, είναι ενδεικτική για την ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών μας. Τα τελευταία χρόνια, η ΝΑΚ Katsiberis έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με την αποτελεσματικότητα και την εξειδίκευση σε πολλούς κλάδους ειδικών κινδύνων και σε ορισμένους από αυτούς είναι leader της αγοράς.

Ασφαλίσεις Επαγγελματιών Αθλητών

Η ΝΑΚ Katsiberis έχει καλύψει για λογαριασμό των πιο μεγάλων ελληνικών σωματείων μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα που έχουν περάσει από τον ελληνικό αθλητισμό. Οι καλύψεις αφορούν περιπτώσεις όπως:

  • Career stop
  • Loss of income because of injury

Κάλυψη Επαγγελματικών Εκδηλώσεων

Η ακύρωση μιας συναυλίας, ενός κονσέρτου, της εμφάνισης ενός DJ, ή ενός pop star μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ζημιογόνος για τη διοργανώτρια εταιρεία. Η ΝΑΚ Katsiberis έχει παράσχει υπηρεσίες σε διοργανώτριες εταιρείες για ακυρώσεις λόγω:

  • φυσικών φαινομένων
  • απεργιών ή πολιτικών ταραχών
  • μη προσέλευσης του καλλιτέχνη
  • Ασφαλίσεις Επαγγελματιών Αθλητών
  • Κάλυψη Επαγγελματικών Εκδηλώσεων