Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν συνεχώς έδαφος, δημιουργώντας αυξημένες και τεχνικά δύσκολες ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Εμείς παραμένουμε συντονισμένοι με τις τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετούμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων, οι ασφαλιστικές προτάσεις της ΝΑΚ Katsiberis είναι από τις πιο ανταγωνιστικές.

Η NAK Katsiberis έχει αναλάβει την μελέτη για την ασφάλιση φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών πάρκων συνολικής ισχύος 10 ΜW κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

Τα  ασφαλιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Ασφάλιση περιουσίας & μηχανικών βλαβών
  • Ασφάλιση απώλειας κερδών
  • Γενική αστική και εργοδοτική ευθύνη

Παραμένουμε συντονισμένοι με τις τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετούμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες της αγοράς παραγωγής ενέργειας.