Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η πείρα μας στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών μας. Με σύντομες διαδικασίες, αντιμετωπίζουμε κάθε αστάθμητο παράγοντα κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων και εξασφαλίζουμε την επιχείρηση με καλύψεις απέναντι σε όλους σχεδόν τους κινδύνους (υλική ζημιά και απώλεια φορτίου). Για οποιαδήποτε μεταφορά -οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιοδήποτε μέσο- η ΝΑΚ Katsiberis έχει τις δυνατότητες να τη διαχειριστεί ασφαλιστικά με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

Η ασφάλιση μεταφορών αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα είδη ασφάλισης. Καθημερινά διακινούνται με κάθε τρόπο εκατομμύρια είδη αγαθών ανυπολόγιστης αξίας. Ο βασικότερος και πιο γνωστός τρόπος ασφάλισης εμπορευμάτων διέπεται διεθνώς από της ρήτρες των Ασφαλιστών Λονδίνου και είναι:

  • Ρήτρα ‘’Α’’   Κατά Παντός Κινδύνου
  • Ρήτρα  ‘’C ‘’ Βασική Κάλυψη

Για οποιαδήποτε μεταφορά -οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιοδήποτε μέσο- η ΝΑΚ Katsiberis έχει τις δυνατότητες να τη διαχειριστεί ασφαλιστικά με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.