Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Οι ανησυχίες ενός επαγγελματία είναι πολλές. Εμείς φροντίζουμε να του προσφέρουμε την ηρεμία και τη σιγουριά που χρειάζεται, εξασφαλίζοντας τον επαγγελματικό του χώρο από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με την διαμεσολάβηση της ΝΑΚ Katsiberis περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες καλύψεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης, παρέχοντας τους προστασία από πιθανούς κινδύνους.

Κατηγορίες Ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 • Κατονομαζόμενων Κινδύνων
 • Κατά Παντός Κινδύνου

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις βασικότερες καλύψεις:

 • Απώλειας Κερδών
 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Προσφέρουμε την ηρεμία και τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας, εξασφαλίζοντας τον επαγγελματικό του χώρο από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.