Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Προστασία από τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους (CyberEdge)

Ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ασφάλιση όσο και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που μπορεί να βοηθήσει  τους ασφαλισμένους πελάτες να ακολουθήσουν την καλύτερη πορεία δράσης στα παρακάτω αντικείμενα:

Ευθύνη Δεδομένων   
Καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων.

Διαχείριση Κρίσεων και εκπαίδευση σε θέμα διαρροής δεδομένων   
Καλύπτει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, καθώς και από αναγνωρισμένες εταιρίες δημοσίων σχέσεων που θα σας βοηθήσουν στη στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Τεχνική ανάλυση και ανεύρεση αποδεικτικών στοιχείων μετά από παραβίαση ή διαρροή δεδομένων
  • Βοήθεια στη διαχείριση εταιρικής φήμης καθώς και της προσωπικής φήμης των στελεχών
  • Εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων
  • Κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και παρακολούθησης τρίτων μερών

Διοικητικές Υποχρεώσεις 
Παρέχεται κάλυψη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων.

Ηλεκτρονικά Δεδομένα   
Παρέχει κάλυψη για τα έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση.

Διακοπή Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου (Προαιρετική Κάλυψη)   
Καλύπτει την απώλεια καθαρών κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφάλειας.

Πνευματικά Δικαιώματα (Προαιρετική Κάλυψη)   
Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο (Προαιρετική Κάλυψη)
Καλύπτει πληρωμές λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.

Η πρόσβασή μας σε προηγμένες πρακτικές του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για δημιουργία tailor made προγραμμάτων, επιτρέπουν την ανάληψη κάθε ασφαλιστικού κινδύνου.