Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η ΝΑΚ Katsiberis δραστηριοποιείται σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους με φιλοσοφία σταθερά προσανατολισμένη στη φροντίδα του πελάτη. Αντιμετωπίζουμε προσωπικά την ανάλυση των αναγκών του και προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις σε κάθε ασφαλιστική ανάγκη.

Τα στελέχη της εταιρείας συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο έμπειρων και άρτια εκπαιδευμένων ασφαλιστικών επαγγελματιών. Επενδύουμε στη διαρκή τους εκπαίδευση, γιατί η σύγχρονη τεχνογνωσία είναι αυτή ακριβώς που θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη ανταπόκρισή τους στο ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου μίας Επιχείρησης ή ενός Ιδιώτη.

Αντιμετωπίζουμε προσωπικά την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις σε κάθε ασφαλιστική του ανάγκη.