Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2015, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2014, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2013, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2012, πατήστε εδώ.

 

Για λόγους ασφαλείας, τα αρχεία προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας τον αποστείλουμε.