Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers Α.Ε. αποτελεί μία ξεχωριστή ασφαλιστική επιλογή λόγω της ευελιξίας της. Διαφοροποιούμαστε μέσα από την ικανότητά μας να κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών και να δημιουργούμε πάνω σ’ αυτές tailor-made λύσεις.

Ως μεσίτες ασφαλίσεων τηρούμε πολιτική ίσων αποστάσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε – χωρίς δεσμεύσεις – να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύψεις που χρειάζονται απ’ όλο το φάσμα της ασφαλιστικής αγοράς. Η ανεξαρτησία μας από τις ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζει το συμφέρον και την προστασία των πελατών σε κάθε περίπτωση.

Απέναντι σε οποιαδήποτε ασφαλιστική πρόκληση αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, που είναι εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Ανταποκρινόμενοι στις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έχουμε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ο ειδικός των «ειδικών αγορών» (niche markets). Οι εξειδικευμένες λύσεις είναι ο τομέας της ασφαλιστικής υπεροχής μας.

2000 – 2004
Αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση και εμπειρία στις τεχνικές ασφαλίσεις, η ΝΑΚ Katsiberis Α.Ε. συμμετείχε σε όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα υποδομών την περίοδο 2000 – 2004, διαχειριζόμενη χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων αξίας άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

2007-2017
Αποτελούμε τον μεγαλύτερο μεσίτη ασφαλίσεων στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, με πελάτες στην Ισπανία και την Τουρκία, μετρώντας πάνω από 10 έτη δραστηριοποίησης. Καταργήσαμε το μονοπώλιο της Αγροτικής Ασφαλιστικής στις ιχθυοκαλλιέργειες το 2013, εντάσσοντας την GENERALI HELLAS στον κλάδο και παρέχοντας την σχετική τεχνογνωσία σε επίπεδο προσωπικού, αντασφάλισης, λεκτικών συμβολαίων και πραγματογνωμόνων.

2008-2017
Δραστηριοποιόμαστε στον κλάδο των πιστώσεων από το 2008 και σήμερα η εταιρίας μας βρίσκεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων μεσιτών πιστώσεων στην Ελλάδα. Το 2012 επιλεχθήκαμε από το διεθνές δίκτυο μεσιτών CREDEA, το οποίο εξειδικεύεται στον κλάδο των πιστώσεων, ως αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ αποτελούμε τον μεγαλύτερο συνεργάτη της ATRADIUS NV.

2016
Το 2016 εισαγάγαμε αποκλειστικά στην ελληνική αγορά την ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds), μέσω της στρατηγικής συνεργασίας μας με την INTERAMERICAN.

Απέναντι σε οποιαδήποτε ασφαλιστική πρόκληση αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, που είναι εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.